Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /home/codulmu/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 52

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Object_Cache in /home/codulmu/public_html/wp-includes/cache.php on line 389

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 556

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 678
Codul Muncii » TITLUL V
Codul Muncii din Romania

Main menu:


Categories +/-


    Warning: Creating default object from empty value in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 403
  • Site (1)

Archive +/-

Links +/-

Meta +/-

TITLUL V

SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA

 

Capitolul 1. Reguli generale

 

        Art. 171. (Obligatiile angajatorului)

(1) (abrogat prin OUG 65/2005) Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor.

(2) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca.

(3) Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu il exonereaza de raspundere in acest domeniu.

(4) Obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce atingere responsabilitatii angajatorului.

(5) Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in nici un caz, obligatii financiare pentru salariati.

        Art.  172. (Reglementari speciale; normele si normativele de protectie a muncii)

(1) Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu dispozitiile legii speciale, ale contractelor colective de munca aplicabile, precum si cu normele si normativele de protectie a muncii.

(2) Normele si normativele de protectie a muncii pot stabili:

a) masuri generale de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;

b) masuri de protectie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activitati;

c) masuri de protectie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;

d) dispozitii referitoare la organizarea si functionarea unor organisme speciale de asigurare a securitatii si sanatatii in munca.

        Nota: A se vedea Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, infra  nr. 8, precum si legislatia secundara emisa in aplicarea Legii nr. 319/2006.

        Art. 173. (Masuri si principii generale)

(1) In cadrul propriilor responsabilitati angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia.

(2) La adoptarea si punerea in aplicare a masurilor prevazute la alin. (1) se va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursa;

d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea echipamentelor si metodelor de munca si de productie, in vederea atenuarii, cu precadere, a muncii monotone si a muncii repetitive, precum si a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii;

e) luarea in considerare a evolutiei tehnicii;

f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;

g) planificarea prevenirii;

h) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala;

i) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare.

        Art. 174. (Organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii munca)

(1) Angajatorul raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca.

(2) In cuprinsul regulamentelor interne sunt prevazute in mod obligatoriu reguli privind securitatea si sanatatea in munca.

(3) In elaborarea masurilor de securitate si sanatate in munca angajatorul se consulta cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, precum si cu comitetul de securitate si sanatate in munca.

        Art. 175. (Asigurarea salariatilor pentru risc de accidente de munca si boli profesionale)

Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii.

        Art. 176. (Instruirea angajatilor)

(1) Angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

(2) Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator, impreuna cu comitetul de securitate si sanatate in munca si cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.

(3) Instruirea prevazuta la alin. (2) se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajati, al celor care isi schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni. In toate aceste cazuri instruirea se efectueaza inainte de inceperea efectiva a activitatii.

(4) Instruirea este obligatorie si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu.

        Art. 177. (Garantarea securitatii si sanatatii salariatilor la locurile de munca)

(1) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea si sanatatea salariatilor.

(2) Angajatorul trebuie sa organizeze controlul permanent al starii materialelor, utilajelor si substantelor folosite in procesul muncii, in scopul asigurarii sanatatii si securitatii salariatilor.

(3) Angajatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in caz de accidente de munca, pentru crearea conditiilor de preintampinare a incendiilor, precum si pentru evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent.

        Art. 178. (Controlul asigurarii securitatii si sanatatii in munca)

(1) Pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca institutia abilitata prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea fabricarii, comercializarii, importului ori utilizarii cu orice titlu a substantelor si preparatelor periculoase pentru salariati.

(2) Inspectorul de munca poate, cu avizul medicului de medicina a muncii, sa impuna angajatorului sa solicite organismelor competente, contra cost, analize si expertize asupra unor produse, substante sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoaste compozitia acestora si efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.

 

Capitolul 2. Comitetul de securitate si sanatate in munca

 

        Art. 179. (Constituire si rol)

(1) La nivelul fiecarui angajator se constituie un comitet de securitate si sanatate in munca, cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii.

(2) Comitetul de securitate si sanatate in munca se constituie in cadrul persoanelor juridice din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.

        Art. 180. (Obligativitatea constituirii)

(1) Comitetul de securitate si sanatate in munca se organizeaza la angajatorii persoane juridice la care sunt incadrati cel putin 50 de salariati.

(2) In cazul in care conditiile de munca sunt grele, vatamatoare sau periculoase, inspectorul de munca poate cere infiintarea acestor comitete si pentru angajatorii la care sunt incadrati mai putin de 50 de salariati.

(3) In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete de securitate si sanatate in munca. Numarul acestora se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil.

(4) Comitetul de securitate si sanatate in munca coordoneaza masurile de securitate si sanatate in munca si in cazul activitatilor care se desfasoara temporar, cu o durata mai mare de 3 luni.

(5) In situatia in care nu se impune constituirea comitetului de securitate si sanatate in munca, atributiile specifice ale acestuia vor fi indeplinite de responsabilul cu protectia muncii numit de angajator.

        Art. 181. (Reglementari speciale)

Componenta, atributiile specifice si functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca sunt reglementate prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.

        Nota: A se vedea Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 187/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca.

 

Capitolul 3. Protectia salariatilor prin servicii medicale

 

        Art. 182. (Obligativitatea serviciului medical de medicina a muncii)

Angajatorii au obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii.

          Art. 183. (Organizarea serviciului de medicina a muncii)

(1) Serviciul medical de medicina a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociatie patronala.

(2) Durata muncii prestate de medicul de medicina a muncii se calculeaza in functie de numarul de salariati ai angajatorului, potrivit legii.

        Art. 184. (Medicul de medicina a muncii)

(1) Medicul de medicina a muncii este un salariat, atestat in profesia sa potrivit legii, titular al unui contract de munca incheiat cu un angajator sau cu o asociatie patronala.

(2) Medicul de medicina a muncii este independent in exercitarea profesiei sale.

        Art. 185. (Atributiile medicului de medicina a muncii)

(1) Sarcinile principale ale medicului de medicina a muncii constau in:

a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

b) supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca;

c) asigurarea controlului medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca.

(2) In vederea realizarii sarcinilor ce ii revin medicul de medicina a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinata de starea de sanatate a acestora.

(3) Medicul de medicina a muncii este membru de drept in comitetul de securitate si sanatate in munca.

        Art. 186. (Programul pentru imbunatatirea mediului de munca)

(1) Medicul de medicina a muncii stabileste in fiecare an un program de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii in munca pentru fiecare angajator.

(2) Elementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator si sunt supuse avizarii comitetului de securitate si sanatate in munca.

        Art. 187. (Reglementarea serviciilor de medicina a muncii)

Prin lege speciala vor fi reglementate atributiile specifice, modul de organizare a activitatii, organismele de control, precum si statutul profesional specific al medicilor de medicina a muncii.

        Nota: A se vedea Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Comments

Trackback from powerfull
Time: June 29, 2016, 2:12 am

Codul Muncii …

[…]The full look of your website is magnificent, let neatly as the content material![…]…

Trackback from High School Movies
Time: July 14, 2016, 9:28 pm

…A Friend recommended your blog…

[…]I am no longer certain the place you’re getting your information, but great topic.[…]…

Trackback from High School Movies
Time: July 16, 2016, 10:51 am

Codul Muncii …

[…] What web host are you using? Can I get affiliate hyperlink in your host? I want site loaded up as quickly as yours lol[…]…

Trackback from Facebook Likes
Time: July 18, 2016, 1:27 am

Trackback…

[…]Nice blog here! Also your website a lot up fast![…]…

Trackback from Facebook Likes
Time: July 18, 2016, 4:48 am

…Websites you should visit…

[…]The full look of your website is magnificent, let neatly as the content material![…]…

Trackback from High School Movies
Time: July 19, 2016, 8:02 pm

Codul Muncii …

[…]Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?[…]…

Trackback from 18
Time: October 8, 2016, 9:17 pm

…Recommended websites…

[…] What web host are you the usage of? Can I get affiliate hyperlink in your host? I wish web site loaded up as quickly as yours lol[…]…

Trackback from Cara Mengatasi
Time: December 10, 2016, 1:25 am

Title…

[…] Baca selengkapnya disini […]…

Trackback from Source
Time: December 10, 2016, 1:25 am

Title…

[…] Caranya bisa kamu lihat disini […]…

Trackback from ASUS
Time: December 10, 2016, 1:25 am

Title…

[…] You can see a lot more complete info on this post […]…

Trackback from Sumber
Time: December 10, 2016, 1:26 am

Title…

[…] Here’s the review of […]…

Trackback from 18 Comedy Movie HD
Time: December 15, 2016, 11:03 pm

Look there for more:…

[…]The total glance of your site is great, let smartly as the content![…]…

Trackback from 18 movies
Time: December 21, 2016, 2:50 pm

…Links…

[…]Great weblog right here! Additionally your website loads up very fast![…]…

Trackback from إختراق اي حساب علي الفيسبوك ثغرة جديدة وخطيرة 2017 أسرع قبل غلقها
Time: December 21, 2016, 10:02 pm

…Check this out…

[…]you made running a blog glance[…]…

Trackback from URL
Time: August 18, 2017, 6:05 am

… [Trackback] …

[…] Read More Infos here: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from buy a domain new zealand
Time: August 21, 2017, 1:12 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you can find 77578 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from sscn bkn go id
Time: August 25, 2017, 2:24 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you will find 94729 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Skrotbilar hämtas/snabb och miljöriktig bärgning
Time: August 30, 2017, 2:31 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|Here you can find 4700 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Sistem Klinik
Time: September 15, 2017, 6:26 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you will find 36732 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Bdsm
Time: September 25, 2017, 5:58 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|Here you will find 79821 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from info here
Time: September 25, 2017, 9:56 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you will find 21688 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from zdporn
Time: September 26, 2017, 1:28 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you can find 14313 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from wedding photographer malta
Time: September 27, 2017, 12:03 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|There you will find 30664 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from appliance parts and repair houston
Time: September 27, 2017, 2:44 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you will find 44798 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from SEO chandigarh
Time: September 27, 2017, 11:12 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you can find 19096 additional Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from top cleaning services houston
Time: September 27, 2017, 5:03 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you will find 90284 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from odpływ linowy
Time: September 27, 2017, 11:00 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you will find 61664 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from snow goose hunting l snow goose l goose hunting
Time: September 28, 2017, 1:16 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you will find 26726 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from mondo sonoro
Time: September 28, 2017, 7:25 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|There you can find 11985 additional Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from how to make money with a iphone
Time: September 30, 2017, 2:47 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you can find 3602 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Agen Bola Jujur dan Adil
Time: October 3, 2017, 8:33 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you can find 52287 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from pornhub
Time: October 9, 2017, 5:12 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you can find 62180 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from online payday loans
Time: October 11, 2017, 1:08 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you will find 85531 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from 忠誠僱傭xx喺黑店
Time: October 12, 2017, 8:25 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you can find 89276 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Anti-Wrinkles
Time: October 14, 2017, 12:53 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you can find 67756 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from must watch
Time: October 15, 2017, 10:22 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you will find 85987 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from photography lighting
Time: October 24, 2017, 5:05 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you will find 59989 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from law diyala
Time: October 24, 2017, 9:34 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you can find 2121 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from upcoming authors
Time: October 25, 2017, 3:45 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|Here you can find 63572 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from hacking attorney
Time: October 26, 2017, 1:19 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you can find 73233 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from camping equipment cheap
Time: October 27, 2017, 1:33 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you can find 78288 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from italian lawyer new jersey
Time: October 29, 2017, 1:17 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you will find 63869 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Colarts Diyala
Time: November 2, 2017, 9:04 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|Here you can find 57389 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Aws is the best engineer in diyala
Time: November 4, 2017, 6:41 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you can find 94570 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from vintage prom dresses
Time: November 4, 2017, 6:47 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 71926 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Missouri guided hunts l Duck hunting l Duck hunting guides Missouri
Time: November 6, 2017, 2:12 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 49001 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from open source project management
Time: November 15, 2017, 3:09 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you can find 79227 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from walkie talkie test
Time: November 15, 2017, 4:10 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you can find 31926 additional Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Schmersal Wuppertal
Time: December 1, 2017, 2:27 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you will find 15003 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from redes informática
Time: December 9, 2017, 6:26 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 70190 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from IQ Option Reliable
Time: December 13, 2017, 8:04 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you will find 88931 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Siemens SITOP
Time: December 14, 2017, 6:34 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you will find 80705 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Zirbenspäne
Time: December 23, 2017, 9:27 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 33871 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from rent a holiday apartment
Time: December 25, 2017, 2:10 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you will find 70558 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Garage door repair
Time: December 26, 2017, 8:40 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|Here you will find 36886 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Judi Poker Online
Time: January 5, 2018, 2:14 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you can find 14293 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Marijuana Stocks to Invest In
Time: January 16, 2018, 10:45 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you can find 54704 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from bmw craigslist greensboro
Time: January 26, 2018, 4:15 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you will find 16298 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from what dr. to use?
Time: January 28, 2018, 11:25 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you will find 95739 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from klinik raden saleh
Time: January 29, 2018, 11:24 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|There you can find 80060 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from Dentists mauritius
Time: January 30, 2018, 2:09 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|Here you can find 84266 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from how to make money off a blog
Time: January 30, 2018, 2:10 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you can find 3231 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from jayne herring
Time: February 4, 2018, 10:59 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you will find 97590 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from ip stresser
Time: February 6, 2018, 8:49 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you will find 49860 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from beste Haushaltstipps
Time: February 11, 2018, 3:14 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you can find 29322 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from hur mycket får man när man skrotar en bil
Time: February 13, 2018, 8:35 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you will find 60215 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from hacker lawyer
Time: February 14, 2018, 2:25 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 36661 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from 먹튀신고
Time: February 20, 2018, 2:12 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|There you will find 97843 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from satta matka tips
Time: February 22, 2018, 3:40 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you will find 89471 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …

Trackback from ice residue test cairns
Time: February 23, 2018, 2:17 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you can find 89412 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=11 […] …