Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /home/codulmu/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 52

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Object_Cache in /home/codulmu/public_html/wp-includes/cache.php on line 389

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 556

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 678
Codul Muncii » TITLUL VII
Codul Muncii din Romania

Main menu:


Categories +/-


    Warning: Creating default object from empty value in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 403
  • Site (1)

Archive +/-

Links +/-

Meta +/-

TITLUL VII

DIALOGUL SOCIAL

 

Capitolul 1. Dispozitii generale

 

        Art. 214. (Obiective)

Pentru asigurarea climatului de stabilitate si pace sociala, prin lege sunt reglementate modalitatile de consultari si dialog permanent intre partenerii sociali.

        Nota: A se vedea si art. 11 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului, care prevede indatorirea acestuia de a coopera “cu organismele sociale interesate in indeplinirea atributiilor sale”.

        Art. 215. (Consiliul Economic si Social)

Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului social la nivel national.

        Nota: A se vedea si H.G. nr. 314/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, cu modificarile si completarile ulterioare.

        Art. 216. (Comisiile de dialog social)

In cadrul ministerelor si prefecturilor functioneaza, in conditiile legii, comisii de dialog social, cu caracter consultativ, intre administratia publica, sindicate si patronat.

        Nota: A se vedea si H.G. nr. 314/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea comisiilor de dialog social in cadrul unor ministere si al prefecturilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Capitolul 2. Sindicatele

 

        Art. 217. (Notiune si regim juridic)

(1) Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale, precum si a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor.

(2) Conditiile si procedura de dobandire a personalitatii juridice de catre organizatiile sindicale se reglementeaza prin lege speciala.

(3) Organizatiile sindicale au dreptul de a-si reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere si gestiune, cu conditia ca statutele sa fie adoptate printr-o procedura democratica, in conditiile legii.

        Nota: A se vedea Legea sindicatelor nr. 54/2003, cu modificarile ulterioare, infra nr. 11, precum si art. 37 din Constitutia Romaniei.

        Art. 218. (Atributii)

Sindicatele participa prin reprezentantii proprii, in conditiile legii, la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la tratative sau acorduri cu autoritatile publice si cu patronatele, precum si in structurile specifice dialogului social.

        Art. 219. (Libertatea de asociere)

Sindicatele se pot asocia in mod liber, in conditiile legii, in federatii, confederatii sau uniuni teritoriale.

        Nota: A se vedea si dispozitiile art. 37 alin. (1) din Constitutia Romaniei

        Art. 220. (Exercitiul dreptului sindical)

Exercitiul dreptului sindical al salariatilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor si libertatilor garantate prin Constitutie si in conformitate cu dispozitiile prezentului cod si ale legilor speciale.

        Art. 221. (Interzicerea limitarii drepturilor sindicale)

(1) Este interzisa orice interventie a autoritatilor publice de natura a limita drepturile sindicale sau a le impiedica exercitarea lor legala.

(2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerinta al patronilor sau al organizatiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentantii sau membrii lor, in constituirea organizatiilor sindicale sau in exercitarea drepturilor lor.

        Art. 222. (Reprezentarea salariatilor in conflictele de drepturi)

La cererea membrilor lor, sindicatele pot sa ii reprezinte pe acestia in cadrul conflictelor de drepturi.

        Art. 223. (Protectia liderilor sindicali)

(1) Reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor.

(2) Pe toata durata exercitarii mandatului, precum si pe o perioada de 2 ani de la incetarea acestuia reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionala sau pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate.

        Nota: A se vedea si supra, art. 60 alin. (1) lit. h) C. muncii, si infra, nr. 11, art. 10 alin. (1)  din Legea nr. 54/2003, cu nota.

(3) Alte masuri de protectie a celor alesi in organele de conducere ale sindicatelor sunt prevazute in legi speciale si in contractul colectiv de munca aplicabil.

 

Capitolul 3. Reprezentantii salariatilor

 

        Art. 224. (Desemnare si incompatibilitati)

(1) La angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si daca nici unul nu este membru de sindicat, interesele acestora pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mindatati special in acest scop.

(2) Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor.

(3) Reprezentantii salariatilor nu pot sa desfasoare activitati ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

        Art. 225. (Conditii de eligibilitate si durata mandatului)

(1) Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor salariatii care au implinit varsta de 21 de ani si care au lucrat la angajator cel putin un an fara intrerupere.

(2) Conditia vechimii prevazute la alin. (1) nu este necesara in cazul alegerii reprezentantilor salariatilor la angajatorii nou-infiintati.

(3) Numarul de reprezentanti alesi ai salariatilor se stabileste de comun acord cu angajatorul, in raport cu numarul de salariati ai acestuia.

(4) Durata mandatului reprezentantilor salariatilor nu poate fi mai mare de 2 ani.

        Art. 226. (Atributii)

Reprezentantii salariatilor au urmatoarele atributii principale:

a) sa urmareasca respectarea drepturilor salariatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu contractul colectiv de munca aplicabil, cu contractele individuale de munca si cu regulamentul intern;

b) sa participe la elaborarea regulamentului intern;

c) sa promoveze interesele salariatilor referitoare la salariu, conditii de munca, timp de munca si timp de odihna, stabilitate in munca, precum si orice alte interese profesionale, economice si sociale legate de relatiile de munca;

d) sa sesizeze inspectoratul de munca cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale si ale contractului colectiv de munca aplicabil.

        Art. 227. (Reglementarea activitatii reprezentantilor salariatilor)

Atributiile reprezentantilor salariatilor, modul de indeplinire a acestora, precum si durata si limitele mandatului lor se stabilesc in cadrul adunarii generale a salariatilor, in conditiile legii.

        Art. 228. (Timpul de lucru al reprezentantilor salariatilor)

Timpul alocat reprezentantilor salariatilor in vederea indeplinirii mandatului pe care l-au primit este de 20 de ore pe luna si se considera timp efectiv lucrat, fiind salarizat corespunzator.

        Art. 229. (Protectia reprezentantilor salariatilor)

Pe toata durata exercitarii mandatului reprezentantii salariatilor nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionala sau pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariati.

 

Capitolul 4. Patronatul

 

        Art. 230. (Notiunea de patron)

Patronul, denumit in prezentul cod angajator, este persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capitalul, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta, si care angajeaza munca salariata.

        Art. 231. (Notiunea de patronat)

(1) Patronatele sunt organizatii ale patronilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.

(2) Patronatele se pot constitui in uniuni, federatii, confederatii patronale sau in alte structuri asociative.

        Art. 232. (Atributiile patronatelor)

(1) Patronatele reprezinta, sustin si apara interesele membrilor lor in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul lor de activitate, potrivit propriilor statute si in acord cu prevederile legii.

(2) La cererea membrilor lor, patronatele ii pot reprezenta pe acestia in cazul conflictelor de drepturi.

        Art. 233. (Protectia liderilor patronali)

Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de discriminare, conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor.

        Art. 234. (Rolul patronatelor ca parteneri sociali)

Patronatele sunt parteneri sociali in relatiile colective de munca, participand, prin reprezentanti proprii, la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la tratative si acorduri cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile specifice dialogului social.

        Art. 235. (Asociatiile patronale)

(1) Constituirea si functionarea asociatiilor patronale, precum si exercitarea drepturilor si obligatiilor acestora sunt reglementate prin lege.

(2) Este interzisa orice interventie a autoritatilor publice de natura a limita exercitarea drepturilor patronale sau a le impiedica exercitarea legala.

(3) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerinta al salariatilor sau al sindicatului, fie direct, fie prin reprezentantii lor sau prin membrii sindicatului, dupa caz, in constituirea asociatiilor patronale sau in exercitarea drepturilor lor.

        Nota: A se vedea Legea patronatelor nr. 356/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, infra nr. 12.

Comments

Trackback from payday loans
Time: April 28, 2013, 6:50 am

Short Term Loans : Ideal Way to Overcom Instant Cash Prerequisites…

Instant Personal loans: Quick Enable At Times Connected with Urgency…

Trackback from powerfull
Time: June 29, 2016, 1:51 am

Codul Muncii …

[…]Great weblog right here! Additionally your website loads up very fast![…]…

Trackback from High School Movies
Time: July 14, 2016, 9:13 pm

…A Friend recommended your blog…

[…] What web host are you the usage of? Can I get affiliate hyperlink to your host? I wish web site loaded up as quickly as yours lol[…]…

Trackback from High School Movies
Time: July 16, 2016, 10:50 am

Codul Muncii …

[…] What web host are you the usage of? Can I get affiliate hyperlink to your host? I wish web site loaded up as quickly as yours lol[…]…

Trackback from Facebook Likes
Time: July 18, 2016, 1:34 am

…Recommended websites…

[…]I am no longer certain the place you’re getting your information, but great topic.[…]…

Trackback from Facebook Likes
Time: July 18, 2016, 2:39 am

…Links…

[…] What web host are you the usage of? Can I get affiliate hyperlink to your host? I wish web site loaded up as quickly as yours lol[…]…

Trackback from High School Movies
Time: July 19, 2016, 3:52 pm

Codul Muncii …

[…]I am no longer certain the place you’re getting your information, but great topic.[…]…

Trackback from Ms 45
Time: October 8, 2016, 7:35 pm

…Check this out…

[…]I am no longer certain the place you’re getting your information, but great topic.[…]…

Trackback from 18 Comedy Movie HD
Time: December 15, 2016, 10:16 pm

Look there for more:…

[…]The total glance of your site is great, let smartly as the content![…]…

Trackback from High School Movies
Time: December 15, 2016, 10:18 pm

…Take a look for more Information on that topic…

[…]Excellent blog here! Also your site so much up fast![…]…

Trackback from 18 movies
Time: December 21, 2016, 2:51 pm

…Additional Information ca be found here…

[…]The entire glance of your web site is wonderful, let well as the content![…]…

Trackback from إختراق اي حساب علي الفيسبوك ثغرة جديدة وخطيرة 2017 أسرع قبل غلقها
Time: December 21, 2016, 9:46 pm

…Click here for or more Information…

[…]I am now not sure where you are getting your info, however good topic.[…]…