Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /home/codulmu/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 52

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Object_Cache in /home/codulmu/public_html/wp-includes/cache.php on line 389

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 556

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 678
Codul Muncii » TITLUL XIII
Codul Muncii din Romania

Main menu:


Categories +/-


    Warning: Creating default object from empty value in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 403
  • Site (1)

Archive +/-

Links +/-

Meta +/-

TITLUL XIII

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

 

        Art. 292. (Armonizarea legislatiei muncii)

Potrivit obligatiilor internationale asumate de Romania, legislatia muncii va fi armonizata permanent cu normele Uniunii Europene, cu conventiile si recomandarile Organizatiei Internationale a Muncii, cu normele dreptului international al muncii.

        Art. 293. (Asimilarea reglementarilor)

Romania va realiza transpunerea, pana la data aderarii la Uniunea Europeana, in legislatia nationala a dispozitiilor comunitare privind comitetul european de intreprindere in unitatile de dimensiune comunitara, pe masura aparitiei si dezvoltarii in economie a unor astfel de intreprinderi, precum si pe cele privind detasarea salariatilor in cadrul furnizarii de servicii.

        Nota: A se vedea, in acest sens:

- Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, act normativ ce transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE), nr. L 018 din 21 ianuarie 1997;

- Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere, astfel cum a fost modificata prin O.G. nr. 48/2006, lege care transpune Directiva Consiliului 94/45/CE privind instituirea unui comitet european de intreprindere sau a unei proceduri de informare si consultare a lucratorilor in intreprinderile si grupurile de intreprinderi de dimensiune comunitara, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) L 254 din 30 septembrie 1994.

        Art. 294. (Salariatii cu functii de conducere)

In sensul prezentului cod, prin salariati cu functie de conducere se intelege administratorii-salariati, inclusiv presedintele consiliului de administratie daca este si salariat, directorii generali si directorii, directorii generali adjuncti si directorii adjuncti, sefii compartimentelor de munca - divizii, departamente, sectii, ateliere, servicii, birouri -, precum si asimilatii lor stabiliti potrivit legii sau prin contractele colective de munca ori, dupa caz, prin regulamentul intern.

        Art. 295. (Dreptul comun)

(1) Dispozitiile prezentului cod se intregesc cu celelalte dispozitii cuprinse in legislatia muncii si, in masura in care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de munca prevazute de prezentul cod, cu dispozitiile legislatiei civile.

(2) Prevederile prezentului cod se aplica cu titlu de drept comun si acelor raporturi juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de munca, in masura in care reglementarile speciale nu sunt complete si aplicarea lor nu este incompatibila cu specificul raporturilor de munca respective.

        Art. 296. (Dovada vechimii in munca)

(modificat prin OUG 55/2006)

(1) Vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2008 se probeaza cu carnetul de munca.

(2) Dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2008 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza inscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogarii Decretului nr. 92/1976, cu modificarile ulterioare, se vor solutiona potrivit dispozitiilor acestui act normativ.

(3) Angajatorii care pastreaza si completeaza carnetele de munca le vor elibera titularilor in mod esalonat, pana la data de 30 iunie 2009, pe baza de proces-verbal individual de predare-primire.

(4) Inspectoratele teritoriale de munca ce detin carnetele de munca ale salariatilor le vor elibera pana la data prevazuta la alin. (3), in conditiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

        Art. 297. (Dispozitii tranzitorii)

Pe data intrarii in vigoare a prezentului cod cauzele privind conflicte de munca aflate pe rolul tribunalelor se judeca in continuare potrivit dispozitiilor procesuale aplicabile la data sesizarii instantelor.

        Nota: Reproducem in aceasta Nota dispozitiile tranzitorii cuprinse in art. II din O.U.G. nr. 65/2005, astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 31 din Legea nr. 371/2005: “(1) Pana la data stabilirii in contractul colectiv de munca, incheiat la nivel national sau la nivel de ramura de activitate aplicabil, a procedurii de evaluare prevazute la art. I pct. 28 din prezenta ordonanta de urgenta, se aplica in continuare dispozitiile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii in forma sa nemodificata.

(2) Daca in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu se stabileste procedura de evaluare in conditiile alin. (1), angajatorul va stabili aceasta procedura prin regulamentul intern, in conditiile legii.

(3) Prevederile regulamentului intern referitoare la procedura de evaluare se aplica pana la data stabilirii acesteia in contractul colectiv de munca incheiat la nivel national sau la nivel de ramura de activitate aplicabil.”

        Art. 298. (Intrarea in vigoare. Abrogari)

(1) Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 martie 2003.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentului cod se abroga:

- Codul muncii al R.S.R., Legea nr. 10/1972, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 1/1970 - Legea organizarii si disciplinei muncii in unitatile socialiste de stat, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 27 martie 1970, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Decretul nr. 63/1981 privind modul de recuperare a unor pagube aduse avutului obstesc, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17 din 25 martie 1981;

- Legea nr. 30/1990 privind angajarea salariatilor in functie de competenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 din 16 noiembrie 1990;

- Legea nr. 2/1991 privind cumulul de functii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1991;

- Legea salarizarii nr. 14/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 9 februarie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 10 februarie 1992;

- Legea nr. 68/1993 privind garantarea in plata a salariului minim, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 15 octombrie 1993;

- Legea nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 34 si 35 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998;

- orice alte dispozitii contrare.

(3) (modificat prin OUG 55/2006) Pe data de 1 ianuarie 2009 se abroga dispozitiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificarile ulterioare.

Comments

Trackback from pay day loans
Time: April 28, 2013, 4:21 am

How Much Will You Worry With Short Term Loans…

Christmas Pay Day Loans…

Trackback from penguincash.co.uk
Time: May 4, 2013, 5:45 pm

Britain payday loan sector is the ‘wild west’…

Cash advance loans UK: Will help You right until Your Pay…

Trackback from powerfull
Time: June 29, 2016, 1:07 am

…[Trackback]…

[…]I am now not sure where you are getting your info, however good topic.[…]…

Trackback from High School Movies
Time: July 14, 2016, 9:15 pm

…Take a look for more Information on that topic…

[…] What host are you using? Can I am getting your associate link on your host? I want site loaded up as fast as yours lol[…]…

Trackback from Facebook Likes
Time: July 18, 2016, 1:26 am

…Recent Blogroll Additions…

[…]Wow, marvelous weblog format! How lengthy have you ever been running a blog for?[…]…

Trackback from Facebook Likes
Time: July 18, 2016, 3:48 am

Find more there:…

[…]The total glance of your site is great, let smartly as the content![…]…

Trackback from High School Movies
Time: July 19, 2016, 7:33 pm

Codul Muncii …

[…]you make blogging glance[…]…

Trackback from Ms 45
Time: October 8, 2016, 8:25 pm

…Trackback: More Informations on that topic…

[…]The whole look of your web site is fantastic, let well as the content material![…]…

Trackback from 18 Comedy Movie HD
Time: December 15, 2016, 10:39 pm

…For further Information click here…

[…]I am not positive where you are getting your info, however good topic.[…]…

Trackback from 18 movies
Time: December 21, 2016, 2:45 pm

Look there for more:…

[…]The total glance of your site is great, let smartly as the content![…]…

Trackback from إختراق اي حساب علي الفيسبوك ثغرة جديدة وخطيرة 2017 أسرع قبل غلقها
Time: December 21, 2016, 9:53 pm

…Click here for or more Information…

[…] What host are you the use of? Can I am getting your associate link on your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol[…]…

Trackback from URL
Time: October 26, 2017, 7:00 am

… [Trackback] …

[…] Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from cittadinanza statunitense
Time: October 28, 2017, 1:11 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you will find 83121 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from utilaje de inghetata
Time: October 29, 2017, 12:40 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you will find 65048 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from Skrota en bil
Time: November 1, 2017, 11:51 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you can find 53803 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from Engineer SEO Aws ALKHAZRAJI
Time: November 2, 2017, 9:38 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you can find 49080 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from vintage prom dresses
Time: November 4, 2017, 8:05 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you can find 75599 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from wedding sax
Time: November 8, 2017, 4:22 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you can find 9159 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from best SEO Aws Alkhazraji
Time: November 9, 2017, 1:27 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you can find 79160 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from italian lawyers
Time: November 10, 2017, 2:26 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you can find 17816 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from hop over to this website
Time: November 16, 2017, 2:19 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|There you can find 4473 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from http://www.youngscarpetcleaning.com
Time: November 19, 2017, 9:02 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|Here you will find 8292 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from click here
Time: November 20, 2017, 2:57 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you can find 8189 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from lose weight too fast
Time: November 21, 2017, 4:25 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you will find 76228 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from Late holiday deals
Time: November 21, 2017, 2:26 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you will find 18068 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from Lake Texoma Guide
Time: November 21, 2017, 5:35 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you will find 10484 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from how to make money with a iphone
Time: November 23, 2017, 9:04 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you will find 7920 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from how to make money with a iphone
Time: November 24, 2017, 8:10 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you will find 21243 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from like this
Time: November 27, 2017, 5:59 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|Here you can find 26041 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from Bdsm chat
Time: November 29, 2017, 9:09 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you can find 5748 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from graphxdiva.com
Time: December 1, 2017, 6:43 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|Here you can find 97125 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from pendaftaran cpns 2018-2019 aceh tamiang
Time: December 1, 2017, 7:16 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you can find 43270 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from Diyala coehuman coehuman
Time: December 1, 2017, 11:13 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you will find 94287 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from cara melamar kerja di bpjs ketenagakerjaan
Time: December 7, 2017, 9:41 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you can find 38277 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from csgo jackpot
Time: December 12, 2017, 2:41 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you can find 15009 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from professional pictures
Time: December 15, 2017, 2:26 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you can find 97718 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from judi online casino
Time: December 15, 2017, 2:29 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you can find 88784 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from ADME
Time: December 18, 2017, 2:03 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you can find 93304 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from pendaftaran cpns 2018
Time: December 19, 2017, 4:07 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you will find 72701 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from dent training
Time: December 21, 2017, 2:30 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you will find 86399 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from online converter
Time: December 23, 2017, 6:30 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you will find 65935 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from agen bola deposit 50rb
Time: December 23, 2017, 4:08 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you will find 26800 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from www dubai used cars
Time: December 24, 2017, 10:19 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you will find 42958 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from informática
Time: December 27, 2017, 3:29 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you will find 98909 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from freelance developers in oslo
Time: December 27, 2017, 11:15 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you will find 31865 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from car questions
Time: January 1, 2018, 2:15 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|There you will find 43896 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from http://vid-tube.biz/de/
Time: January 6, 2018, 3:23 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you can find 27218 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from Young Thug Havana
Time: January 9, 2018, 3:03 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you can find 97113 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from empresas informática
Time: January 11, 2018, 7:36 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you can find 17268 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from learn more
Time: January 17, 2018, 2:14 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you will find 75640 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from uganda wildlife safari
Time: January 17, 2018, 12:52 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|Here you will find 65743 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from http://liebeskraft.com/
Time: January 22, 2018, 5:55 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 29429 additional Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from Crowdfunding News
Time: January 23, 2018, 6:38 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you can find 12059 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from https://www.writemypaper.net
Time: January 26, 2018, 9:19 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you can find 16569 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from bmw x1 greensboro
Time: January 26, 2018, 3:54 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 62491 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from injury lawyer
Time: January 28, 2018, 11:56 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|Here you can find 99419 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from klinik raden saleh
Time: January 29, 2018, 11:54 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you can find 98448 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from Bachmann Steckdosen
Time: February 11, 2018, 12:10 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you will find 4550 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from https://vid-tube.biz/es/
Time: February 12, 2018, 2:48 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|Here you can find 24982 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from essay writing service
Time: February 13, 2018, 4:49 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|There you can find 33669 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from Skrota bilen Göteborg
Time: February 13, 2018, 8:15 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you can find 239 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from Doxa dive watch
Time: February 14, 2018, 12:08 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you can find 29673 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from avvocato penale commerciale
Time: February 16, 2018, 2:20 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you will find 59952 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …

Trackback from Escorts In Pune
Time: February 22, 2018, 12:49 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|Here you can find 59295 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=19 […] …