Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /home/codulmu/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 52

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Object_Cache in /home/codulmu/public_html/wp-includes/cache.php on line 389

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 537

Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 556

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 653

Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el($output) in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 678
Codul Muncii » TITLUL III
Codul Muncii din Romania

Main menu:


Categories +/-


    Warning: Creating default object from empty value in /home/codulmu/public_html/wp-includes/classes.php on line 403
  • Site (1)

Archive +/-

Links +/-

Meta +/-

TITLUL III

TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA

 

Capitolul 1. Timpul de munca

 

        Nota: A se vedea si Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European privind diverse aspecte  ale organizarii tipmului de munca (Jurnal Oficial L 299 din 18 noiembrie 2003, p. 9-19), in vigoare din 2 august 2004.

 

Sectiunea 1. Durata timpului de munca

        Art. 108. (Notiune)

(introdus prin OUG 55/2006)

Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare.

        Art. 109. (Durata normala timpului de munca)

(1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.

(2) In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana.

        Art. 110. (Repartizarea timpului de munca)

(1) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.

(2) In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana.

        Art. 111. (Durata maxima legala a timpului de munca)

(1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

(2) (modificat prin OUG 65/2005, reglementare modificata la randul ei prin Legea de aprobare 371/2005) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 3 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

(2.1) (introdus prin OUG 65/2005, reglementare modificata la randul ei prin Legea de aprobare 371/2005) Pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca unic la nivel national, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura de activitate aplicabil, perioade de referinta mai mari de 3 luni, dar care sa nu depaseasca 12 luni.

(2.2) (introdus prin OUG 65/2005) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2) si (21) nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.

(3) (modificat prin OUG 65/2005) Prevederile alin. (1), (2) si (2.1) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.

        Art. 112. (Durata timpului de lucru pentru activitati specifice)

(1) Pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durata zilnica a timpului de munca mai mica sau mai mare de 8 ore.

(2) Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore.

        Nota: A se vedea si Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare; O.U.G.  nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile ulterioare, art. 4; Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor de personal si a locurilor de munca pentru care durata zilnica a timpului de munca este mai mica de 8 ore; Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1941/2005 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane referitoare la limitari privind timpul de munca si de odihna pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, editia1/2005.

        Art. 113. (Programul de lucru ilegal)

(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal in cadrul saptamanii de lucru de 40 de ore, precum si in cadrul saptamanii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de munca la nivelul angajatorului sau, in absenta acestuia, va fi prevazut in regulamentul intern.

(2) Programul de lucru inegal poate functiona numai daca este specificat expres in contractul individual de munca.

        Art. 114. (Informarea salariatilor) 

Programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunostinta salariatilor si sunt afisate la sediul angajatorului.

        Art. 115. (Programul individualizat de munca)

(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza, daca aceasta posibilitate este prevazuta in contractele colective de munca aplicabile la nivelul angajatorului sau, in absenta acestora, in regulamentele interne.

(2) Programele individualizate de munca presupun un mod de organizare flexibil a timpului de munca.

(3) Durata zilnica a timpului de munca este impartita in doua perioade: o perioada fixa in care personalul se afla simultan la locul de munca si o perioada variabila, mobila, in care salariatul isi alege orele de sosire si de plecare, cu respectarea timpului de munca zilnic.

(4) Programul individualizat de munca poate functiona numai cu respectarea dispozitiilor art. 109 si 111.

        Art. 116 (Evidenta orelor de munca)

Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat.

 

Sectiunea a 2-a. Munca suplimentara

        Art. 117. (Notiune)

(1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, prevazuta la art. 109, este considerata munca suplimentara.

(2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.

        Art. 118. (Limitari pentru efectuarea muncii suplimentare)

(OUG 65/2005)

(1) La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara, cu respectarea prevederilor art. 111 sau 112, dupa caz.

(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor art. 111 sau 112, dupa caz, este interzisa, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.

        Art. 119. (Compensarea prin spor la salariu)

(1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia.

(2) In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

        Art. 120. (Compensarea prin spor la salariu)

(1) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 119 alin. (1) in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia.

(2) Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. (1), se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.

        Art. 121. (Interdictii)

Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara.

 

Sectiunea a 3-a. Munca de noapte

        Art. 122. (Notiune si durata. Salariul de noapte)

(1) Munca prestata intre orele 22,00-6,00 este considerata munca de noapte.

(1.1) (introdus prin OUG 55/2006) Salariatul de noapte reprezinta, dupa caz:

a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru;

b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru.

(2) (modificat prin OUG 55/2006) Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depasi o medie de 8 ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal.

(2.1) (modificat prin OUG 55/2006) Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca, stabilite potrivit dispozitiilor legale, nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore, in care presteaza munca de noapte.

(3) Angajatorul care, in mod frecvent, utilizeaza munca de noapte este obligat sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munca.

        Art. 123. (Recompensarea muncii de noapte)

(modificat prin OUG 55/2006)

Salariatii de noapte beneficiaza:

a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza;

b) fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata.

        Art. 124. (Examenul medical).

(1) (modificat prin OUG 55/2006) Salariatii care urmeaza sa desfasoare munca de noapte in conditiile art. 122 alin. (1_1) sunt supusi unui examen medical gratuit inainte de inceperea activitatii si dupa aceea, periodic.

(2) Conditiile de efectuare a examenului medical si periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei.

(3) Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti.

        Art. 125. (Interdictii)

(1) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.

(2) Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.

        Nota: A se vedea si art. 19 din O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile ulterioare.

 

Sectiunea a 4-a. Norma de munca

        Art. 126. (Notiune)

Norma de munca exprima cantitatea de munca necesara pentru efectuarea operatiunilor sau lucrarilor de catre o persoana cu calificare corespunzatoare, care lucreaza cu intensitate normala, in conditiile unor procese tehnologice si de munca determinate. Norma de munca cuprinde timpul productiv, timpul pentru intreruperi impuse de desfasurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale in cadrul programului de munca.

        Art. 127. (Forme)

Norma de munca se exprima, in functie de caracteristicile procesului de productie sau de alte activitati ce se normeaza, sub forma de norme de timp, norme de productie, norme de personal, sfera de atributii sau sub alte forme corespunzatoare specificului fiecarei activitati.

        Art. 128. (Domeniul de aplicare)

Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati.

        Art. 129. (Elaboararea si reexaminarea normelor de munca)

(1) (OUG 65/2005) Normele de munca se elaboreaza de catre angajator, conform normativelor in vigoare, sau, in cazul in care nu exista normative, normele de munca se elaboreaza de catre angajator cu acordul sindicatului ori, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.

(1_1) (OUG 65/2005) In cazul unui dezacord cu privire la normele de munca, partile vor apela la arbitrajul unui tert ales de comun acord.

(2) In situatia in care normele de munca nu mai corespund conditiilor tehnice in care au fost adoptate sau nu asigura un grad complet de ocupare a timpului normal de munca, acestea vor fi supuse unei reexaminari.

(3) Procedura de reexaminare, precum si situatiile concrete in care poate interveni se stabilesc prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

 

Capitolul 2. Repausuri periodice

 

        Art. 129.1. (Perioada de repaus)

(introdus prin OUG 55/2006)

Perioada de repaus reprezinta orice perioada care nu este timp de munca.

 

Sectiunea 1. Pauza de masa si repausul zilnic

        Art. 130. (Pauza de masa si alte pauze)

(1) In cazurile in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore, salariatii au dreptul la pauza de masa si la alte pauze, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

(2) Tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de o pauza de masa de cel putin 30 de minute, in cazul in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 4 ore si jumatate.

(3) Pauzele, cu exceptia dispozitiilor contrare din contractul colectiv de munca aplicabil si din regulamentul intern, nu se vor include in durata zilnica normala a timpului de munca.

        Art. 131. (Repausul zilnic)

(1) Salariatii au dreptul intre doua zile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.

(2) Prin exceptie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi.

        Art. 132. (Munca si salariatul in schimburi)

(introdus prin OUG 55/2006)

(1) Munca in schimburi reprezinta orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit caruia salariatii se succed unul pe altul la acelasi post de munca, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, si care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicand pentru salariat necesitatea realizarii unei activitati in intervale orare diferite in raport cu o perioada zilnica sau saptamanala, stabilita prin contractul individual de munca.

(2) Salariat in schimburi reprezinta orice salariat al carui program de lucru se inscrie in cadrul programului de munca in schimburi.

 

Sectiunea a 2-a. Repausul saptamanal

        Art. 132. (Conditii de acordare)

(1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.

(2) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

(3) In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.

(4) (modificat prin OUG 55/2006) In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.

(5) Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in conditiile alin. (4) au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 120 alin. (2).

        Art. 133. (Suspendarea repausului saptamanal)

(1) In cazul unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalatiilor sau cladirilor unitatii, repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul necesar in vederea executarii acestor lucrari.

(2) Salariatii al caror repaus saptamanal a fost suspendat in conditiile alin. (1) au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 120 alin. (2).

Sectiunea a 3-a. Sarbatorile legale

        Art. 134. (Zilele de sarbatoare legala)

(1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
- 1 si 2 ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 mai;
- 1 decembrie;
- prima si a doua zi de Craciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

(2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator.

        Art. 135. (Unitatile sanitare si cele de alimentatie publica)

Prin hotarare a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este obligatorie.

        Art. 136. (Unitatile cu flux continuu)

Prevederile art. 134 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

        Art. 137. (Compensarea muncii prestate in zilele de sarbatoare legala)

(1) Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 135, precum si la locurile de munca prevazute la art. 136 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.

(2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

        Art. 138. (Stabilirea altor zile libere)

Prin contractul colectiv de munca aplicabil se pot stabili si alte zile libere.

 

Capitolul 3. Concediile

 

        Nota: In ce priveste concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca, pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul de maternitate, concediul pentru ingrijirea copilului bolnav sau concediul de risc maternal, a se vedea dispozitiile O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Sectiunea 1. Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor

        Art. 139. (Garantarea dreptului la concediu de odihna anual)

(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.

(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.

        Art. 140. (Durata concediului de odihna)

(1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.

(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil, este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un in calendaristic.

(3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.

(4) (abrogat prin OUG 65/2005) Durata concediului de odihna anual pentru salariatii cu contract individual de munca cu timp partial se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat.

        Nota: A se vedea si prevederile din legile speciale privind concediile anumitor categorii de salariati, precum: art. 34 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, si H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, c modificarile ulterioare; art. 79 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si Regulamentul privind concediile judecatorilor si procurorilor; art. 28 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului si H.G. nr. 1578/2002 privind conditiile in baza carora politistul are dreptul la concedii de odihna, concedii de studii si invoiri platite, concedii fara plata, bilete de odihna, tratament si recuperare, cu modificarile ulterioare; O.G. nr. 80/2003 privind concediul de odihna anual si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, precum si ale primarilor si viceprimarilor, cu modificarile ulterioare, etc.

        Art. 141. (Efectuarea si compensarea concediului de odihna)

(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil.

(3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un in calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul.

(4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

        Art. 142. (Concediul de odihna suplimentar)

Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.

        Art. 143. (Programarea concediului de odihna)

(1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

(2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca.

(3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni.

(4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.

(5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un in calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

        Art. 144. (Efectuarea in natura a concediului de odihna)

Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

        Art. 145. (Indemnizatia de concediu de odihna)

(1) (OUG 65/2005) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.

(2) (OUG 65/2005) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.

(3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.

        Art. 146. (Intreruperea concediului de odihna)

(1) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna.

        Art. 147. (Zilele libere platite in afara concediului de odihna)

(1) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna.

(2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

        Art. 148. (Concediul fara plata)

(1) Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata.

(2) Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

 

Sectiunea a 2-a. Concediile pentru formare profesionala

        Art. 149. (Dreptul la concedii pentru formare profesionala)

(1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala.

(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.

        Art. 150. (Acordarea concediilor fara plata pentru formarea profesionala)

(1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, dupa caz, cu acordul reprezentantilor salariatilor si numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.

        Art. 151. (Conditiile si efectuarea concediului fara plata pentru formarea profesionala)

(1) Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala.

(2) Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat in cursul unui in calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu respectarea conditiilor stabilite la alin. (1).

        Art. 152. (Concediul platit pentru formarea profesionala)

(1) (OUG 65/2005) In cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) indemnizatia de concediu va fi stabilita conform art. 145.

(3) Perioada in care salariatul beneficiaza de concediul platit prevazut la alin. (1) se stabileste de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu platit pentru formare profesionala va fi inaintata angajatorului in conditiile prevazute la art. 151 alin. (1).

        Art. 153. (Asimilarea concediului pentru formarea profesionala unei perioade de munca efectiva)

Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul.

Comments

Trackback from pay day loans online
Time: April 28, 2013, 5:34 am

Solutions to Keep away from Fast Dollars Financial loans…

Sample Loan Modification Hardship Letter…

Trackback from powerfull
Time: June 29, 2016, 1:51 am

Codul Muncii …

[…]Wow, incredible blog format! How long have you been blogging for?[…]…

Trackback from High School Movies
Time: July 14, 2016, 9:20 pm

…Click here for or more Information…

[…] What host are you the use of? Can I am getting your associate link for your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol[…]…

Trackback from Facebook Likes
Time: July 18, 2016, 1:26 am

…Visitor recommendations…

[…] What web host are you the usage of? Can I get affiliate hyperlink to your host? I wish web site loaded up as quickly as yours lol[…]…

Trackback from Facebook Likes
Time: July 18, 2016, 3:49 am

…[Trackback]…

[…]I am now not sure where you are getting your info, however good topic.[…]…

Trackback from High School Movies
Time: July 19, 2016, 7:33 pm

Codul Muncii …

[…]Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?[…]…

Trackback from Full English Drama, Romance Movies
Time: October 8, 2016, 8:26 pm

…Trackback: More Informations on that topic…

[…]The whole look of your web site is fantastic, let well as the content material![…]…

Trackback from Cara Mengatasi Anak Susah Makan Dengan Laperma Platinum
Time: December 10, 2016, 1:21 am

Title…

[…] Saat si kecil tidak mau makan, beberapa hal yang bisa lakukan adalah […]…

Trackback from Tips Foto Menggunakan Hape
Time: December 10, 2016, 1:21 am

Title…

[…] Caranya bisa kamu lihat disini […]…

Trackback from Phone Won’t Turn On
Time: December 10, 2016, 1:22 am

Title…

[…] You can see a lot more complete info on this post […]…

Trackback from 18 Comedy Movie HD
Time: December 15, 2016, 10:39 pm

…Awesome website…

[…]The overall look of your website is excellent, let neatly as the content material![…]…

Trackback from 18 movies
Time: December 21, 2016, 2:44 pm

…Take a look for more Information on that topic…

[…] What host are you using? Can I am getting your associate link on your host? I want site loaded up as fast as yours lol[…]…

Trackback from 18 movies
Time: December 21, 2016, 3:24 pm

Trackback…

[…]I am now not sure where you are getting your info, however good topic.[…]…

Trackback from إختراق اي حساب علي الفيسبوك ثغرة جديدة وخطيرة 2017 أسرع قبل غلقها
Time: December 21, 2016, 9:56 pm

Trackback…

[…] What host are you the use of? Can I am getting your associate link for your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol[…]…

Trackback from Homepage
Time: July 27, 2017, 4:18 am

… [Trackback] …

[…] Read More: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from review of keep condom
Time: August 4, 2017, 7:51 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 48145 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from small run cd duplication nashville
Time: August 4, 2017, 7:51 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you can find 94154 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Yacht Delivery
Time: August 7, 2017, 6:22 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you can find 67041 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Shemale.UK
Time: August 7, 2017, 2:51 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you will find 52246 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Christ Gospel Church Cult
Time: August 7, 2017, 9:58 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you will find 3389 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Agenwin
Time: August 12, 2017, 1:46 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 48487 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from sexluzern.ch
Time: August 16, 2017, 11:47 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 75917 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from מיזוג אוויר
Time: August 17, 2017, 5:32 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you will find 60533 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from hire an injury attorney
Time: August 17, 2017, 7:20 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you can find 16319 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from pemandangan
Time: August 29, 2017, 1:36 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|There you will find 73109 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Skrota bilen gratis/Hämtningen är kostnadsfri
Time: August 30, 2017, 2:48 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you can find 12708 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from roof repair
Time: August 30, 2017, 4:55 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you can find 43592 additional Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from https://automatenherz.com/online-casino/royal-vegas/
Time: September 4, 2017, 6:43 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you can find 83170 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from payday loans for bad credit slickcashloan
Time: September 5, 2017, 1:14 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you will find 58492 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Australian Classical Guitars
Time: September 5, 2017, 1:22 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you can find 81940 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from 먹튀신고
Time: September 9, 2017, 6:26 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|Here you can find 17180 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Extra resources
Time: September 11, 2017, 7:31 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you will find 48223 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Sistem Klinik
Time: September 15, 2017, 7:02 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you can find 96408 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from lurn-fb-academy-bonus
Time: September 16, 2017, 11:18 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|Here you will find 69106 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from MGHerring Group
Time: September 19, 2017, 3:46 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you can find 5530 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from implant dentist Boynton Beach Forida
Time: September 24, 2017, 1:30 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|There you can find 78171 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from zd porn
Time: September 26, 2017, 12:44 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|There you can find 48999 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from snow goose hunting l snow goose l goose hunting
Time: September 28, 2017, 1:08 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|Here you can find 66245 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from more interesting pages
Time: September 28, 2017, 10:38 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you will find 38467 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Festivales
Time: September 28, 2017, 7:24 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you can find 78106 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from mondo sonoro
Time: September 28, 2017, 7:58 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 11263 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from make money with a iphone
Time: September 30, 2017, 3:19 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you will find 61229 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from localization services
Time: October 9, 2017, 6:16 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you will find 54169 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from marine engineering
Time: October 10, 2017, 2:40 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you can find 31606 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from escortpointer.com/uae/dubai-escorts/
Time: October 11, 2017, 6:00 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you can find 49507 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Judi online, situs judi online, judi bola, poker online, casino online, Agen Judi Bola, Togel Online, Agen Judi Terpercaya dan Terlengkap
Time: October 19, 2017, 1:12 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you will find 35414 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Transfer Large Files
Time: October 24, 2017, 7:09 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you can find 73277 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from o1 visa
Time: October 31, 2017, 2:21 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you will find 256 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from viajes a cuba/viajes a brasil/viajes a mexico/Viajes a la habana/viajes a cayo coco/viajes a cayo guillermo/viajes a cayo
Time: November 1, 2017, 2:58 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|Here you can find 23664 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from circular saw reviews
Time: November 2, 2017, 3:00 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|Here you will find 58285 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from ball gowns
Time: November 4, 2017, 7:31 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|There you can find 60758 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Lake Texoma Guide
Time: November 23, 2017, 4:48 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you will find 27775 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from visit this
Time: December 4, 2017, 2:05 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you can find 37466 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from forex signals
Time: December 4, 2017, 8:35 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you can find 42563 additional Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Vernons Bingo
Time: December 9, 2017, 8:10 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|There you will find 86162 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from agen judi bola
Time: December 10, 2017, 4:50 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you can find 9039 additional Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from best power bank
Time: December 13, 2017, 2:13 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you will find 15525 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from poker online bonus member baru
Time: December 17, 2017, 2:09 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|There you will find 68379 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from bandar togel online
Time: December 23, 2017, 4:16 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you can find 30040 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from read this
Time: December 25, 2017, 2:13 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you can find 62015 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Garage doors
Time: January 2, 2018, 8:22 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you will find 80155 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Best Marijuana Stocks
Time: January 16, 2018, 10:49 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you can find 10108 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from visit here
Time: January 26, 2018, 2:13 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you will find 97314 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from accident with limited tort
Time: January 28, 2018, 11:05 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you can find 42789 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from klinik raden saleh
Time: January 30, 2018, 12:04 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you can find 92218 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from assistência informática
Time: February 4, 2018, 5:42 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you can find 31118 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from avença informática
Time: February 10, 2018, 3:50 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 75883 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Bilskrot Göteborg
Time: February 13, 2018, 8:03 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you will find 8587 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Doxa dive watch
Time: February 14, 2018, 12:02 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|There you can find 26748 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from 카지노먹튀
Time: February 19, 2018, 6:40 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you can find 82319 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from 2018 Christ Gospel Church Cult
Time: February 19, 2018, 11:56 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you can find 84255 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Everest Base Camp Trek
Time: February 21, 2018, 7:58 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you can find 82203 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from studio legale
Time: February 24, 2018, 2:17 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|Here you can find 52924 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Penetration Testing
Time: February 27, 2018, 5:02 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you will find 23784 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from domain nz
Time: March 1, 2018, 2:19 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|Here you will find 76259 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from civil litigation lawyer nyc
Time: March 3, 2018, 2:08 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|There you can find 87987 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from isofrane watch strap
Time: March 5, 2018, 2:39 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you can find 50065 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from my paper for me
Time: March 13, 2018, 10:24 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you can find 12817 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from sconti amazon
Time: March 14, 2018, 8:22 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 76896 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from mujer plisadas
Time: March 23, 2018, 3:13 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|There you will find 57326 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from how to get rid of back acne
Time: March 26, 2018, 8:59 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you will find 91725 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from 168wbpoker.asia
Time: March 30, 2018, 12:34 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you will find 95968 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from buy 3mmc
Time: March 31, 2018, 4:56 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you can find 1184 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Office Furniture
Time: April 1, 2018, 1:22 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you will find 6407 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from skrota avställd bil
Time: April 2, 2018, 5:21 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you can find 22351 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from skrota bilen hämtning
Time: April 2, 2018, 7:20 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you will find 7883 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from sports therapy clinics auckland
Time: April 3, 2018, 11:04 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you can find 94149 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from how to replace dryer vent
Time: April 11, 2018, 7:27 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you can find 45166 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from large persian rug
Time: April 13, 2018, 7:42 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you will find 12763 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from C vs C++
Time: April 16, 2018, 7:46 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you can find 59163 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Cheap Man and Van
Time: April 18, 2018, 1:35 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you will find 48003 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from 马来西亚最好网上赌场
Time: April 18, 2018, 11:22 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you can find 81511 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from buy stanozolol
Time: April 20, 2018, 10:26 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|There you will find 93953 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from 먹튀검증
Time: April 22, 2018, 2:22 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you can find 85049 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Removals to the Republic of Ireland
Time: April 23, 2018, 1:11 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you can find 94275 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Polish Man & Van
Time: April 25, 2018, 1:32 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you can find 46831 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from where to rent mascots
Time: April 25, 2018, 8:09 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you can find 99263 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from th.ssalgga.com
Time: April 28, 2018, 1:12 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you will find 9230 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from buy phentermine
Time: April 29, 2018, 6:47 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 8068 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from https://www.24hrdental.net/
Time: April 30, 2018, 1:31 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|There you can find 43598 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Indian food recipes
Time: April 30, 2018, 5:22 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 8589 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from bitcoin tipo de cambio actual
Time: May 1, 2018, 1:44 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 32715 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Bojan Simetic
Time: May 7, 2018, 1:41 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you can find 26215 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Good morning quotes
Time: May 7, 2018, 3:11 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you can find 53810 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from 먹튀검증
Time: May 8, 2018, 1:27 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you can find 71451 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Smart, phone, camera, tracker, activity
Time: May 8, 2018, 9:17 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you will find 8519 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Wyner Tanoto
Time: May 10, 2018, 1:57 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you can find 32064 additional Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from custom truck accessor
Time: May 12, 2018, 1:25 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you can find 44110 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Visit Eurobahn audi of Greensboro
Time: May 15, 2018, 5:23 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|There you can find 79187 additional Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from impact, impact builders, impact builders ltd, impact builders limited, builders, builder, building, renovation, renovations, renovation builder, builder hawkes bay, building company, decks, decking, deck builder, build hawke\’s bay, builder hawke\’s bay,
Time: May 19, 2018, 1:23 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|There you can find 54644 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Daftar Sbobet
Time: May 20, 2018, 1:50 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you can find 37401 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from ocena
Time: May 25, 2018, 1:22 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you can find 71414 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from เว็บบอล
Time: May 28, 2018, 7:34 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you can find 12403 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from circle lenses/best circle lenses/circle lenses usa/korean circle lenses/cheap circle lenses
Time: May 28, 2018, 3:27 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you will find 25322 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from hash
Time: June 3, 2018, 7:08 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you can find 90538 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from ( nsanely cheapes tflights.com) (Airline Tickets Cheapest ) ( Book Flight Tickets )
Time: June 3, 2018, 10:18 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 28450 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from free mac games
Time: June 6, 2018, 8:52 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you can find 5782 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from 스코어게임
Time: June 7, 2018, 8:51 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|Here you will find 66118 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from luxury cruises galapagos
Time: June 10, 2018, 2:40 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you will find 7754 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from sbobet agent
Time: June 11, 2018, 2:14 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you can find 92087 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Timotić Predrag
Time: June 11, 2018, 6:50 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you will find 99161 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from breakfixnow.com.sg
Time: June 12, 2018, 5:52 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|Here you will find 7630 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Aleksandar Simonovic
Time: June 15, 2018, 10:31 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you can find 28250 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from ico list bounty
Time: June 16, 2018, 5:04 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you will find 42778 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Youtube to mp3
Time: June 17, 2018, 6:49 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you can find 94070 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from seo
Time: June 17, 2018, 9:26 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|There you will find 87514 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Porn Videos
Time: June 21, 2018, 3:43 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 42349 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Olymp Trade Genuine Or Not
Time: June 26, 2018, 1:15 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|Here you can find 40308 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from data recovery services
Time: June 26, 2018, 1:20 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you can find 77980 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from adesivi per barche
Time: June 27, 2018, 2:58 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|Here you will find 69152 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from professional carpet cleaning hertford
Time: June 29, 2018, 8:07 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you will find 79082 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from maltababes.com
Time: July 4, 2018, 1:26 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you will find 90746 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from cricket shoes online
Time: July 5, 2018, 2:19 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you will find 35748 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from usaseopros.com
Time: July 6, 2018, 2:05 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you will find 23577 more Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from usaseopros.com
Time: July 6, 2018, 2:47 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|Here you will find 30639 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Flakko.nl
Time: July 7, 2018, 3:20 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you can find 13273 additional Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from damska woda perfumowana
Time: July 11, 2018, 5:23 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you will find 68363 additional Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from aig panel cermin kereta
Time: July 12, 2018, 1:16 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|There you can find 758 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from usaseopros
Time: July 14, 2018, 3:29 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you can find 60247 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Jak pozycjonować stronę internetową
Time: July 16, 2018, 4:31 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you will find 61704 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from rénovation chauffage
Time: July 20, 2018, 10:51 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you can find 74922 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Kimonos Bassetti
Time: July 21, 2018, 12:01 pm

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you will find 52856 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Litecoin Hoodie
Time: July 22, 2018, 8:44 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you can find 62250 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Dash T-Shirt
Time: July 22, 2018, 9:31 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you will find 50589 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Dental implant Dubai
Time: July 24, 2018, 9:16 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you can find 49493 additional Informations|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from best sportsbooks 2018
Time: July 27, 2018, 12:41 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|Here you can find 8699 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Removals Switzerland
Time: July 27, 2018, 1:57 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you can find 41781 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from sten og krystaller
Time: July 29, 2018, 1:09 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|Here you will find 36745 additional Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from 중계방송
Time: July 31, 2018, 1:13 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you can find 5183 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from toyota camry phu my hung
Time: July 31, 2018, 3:43 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you will find 88297 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from furnace maintenance bc
Time: August 1, 2018, 10:37 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you can find 96013 additional Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Cappadocia Hot Air Balloon
Time: August 2, 2018, 12:48 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|There you can find 88901 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Tu Te Main Jassi Gill
Time: August 3, 2018, 10:15 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you can find 46840 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from drugs online
Time: August 3, 2018, 11:34 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|There you will find 68709 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from office cleaning prices columbus
Time: August 7, 2018, 8:02 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|Here you will find 70009 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from most popular social media platforms
Time: August 8, 2018, 7:39 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 51249 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from domino99
Time: August 9, 2018, 1:15 am

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|Here you can find 21408 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from BMW Greensboro www.eurobahnm.com
Time: August 9, 2018, 1:23 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 81659 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from casumo reviews
Time: August 11, 2018, 1:14 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you will find 77439 additional Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from casas de apostas
Time: August 13, 2018, 6:30 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you will find 3063 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from poker online uang asli
Time: August 17, 2018, 1:12 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you will find 88616 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Business Accountants Melbourne
Time: August 17, 2018, 7:50 pm

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 85191 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from purchasing management software
Time: August 20, 2018, 1:17 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you can find 57643 more Infos|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from prices for double glazing peterborough
Time: August 21, 2018, 1:17 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|Here you can find 56525 more Informations|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Buy 3-mmc online
Time: August 27, 2018, 2:05 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|Here you will find 9188 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Sydney Divorce Lawyers
Time: August 28, 2018, 1:15 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you will find 59899 more Infos|Infos on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from fundraising feasibility study
Time: August 28, 2018, 2:32 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|Here you can find 47618 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from BMW Greensboro
Time: August 29, 2018, 1:40 pm

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you can find 5148 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from wedding photo examples
Time: September 5, 2018, 1:55 am

… [Trackback] …

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you will find 22981 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from web design services in peterborough
Time: September 6, 2018, 1:21 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you can find 18151 additional Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from australia
Time: September 7, 2018, 6:10 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you will find 5217 more Informations|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from fundraising advisers
Time: September 10, 2018, 1:51 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you will find 41840 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from https://divinelightyoga.com.au/
Time: September 10, 2018, 4:16 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you can find 98409 more Informations|Informations on that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from online casino malaysia
Time: September 13, 2018, 10:14 pm

… [Trackback] …

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 28185 more Infos|Informations to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from essendon physio
Time: September 17, 2018, 2:46 am

… [Trackback] …

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|Here you can find 20874 more Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …

Trackback from Umzüge
Time: September 20, 2018, 1:09 am

… [Trackback] …

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you can find 6549 additional Infos|Infos to that Topic: codul-muncii.ro/?page_id=9 […] …